Treceți la conținutul principal

Postări

Rugaciunea multumirilor ! 🙏

Postări recente

ENERGIA LATENTA DIN CORPUL TAU!

                                                              ENERGIA LATENTA DIN CORPUL TAU! Kundalini este energia care se afla in stare latenta in trupul uman. Cand aceasta forta este trezita, ea se ridica de-a lungul coloanei vertebrale catre chakra crestetului. In momentul in care Kundalini incepe sa se trezeasca, omul va simti curenti energetici puternici de-a lungul coloanei vertebrale, manifestati permanent – ziua si noaptea.

...7,7,7,7...Daca nu stiati !

7, 7, 7, 7...!!! Dacă nu ştiaţi? Există „7 minuni ale lumii antice”; ele sunt: Marea Piramidă de la Giza, Grădinile suspendate ale Semiramidei, Templul zeiţei Artemis din Efes, Statuia lui Zeus din Olimpia, Mausoleul din Halicarnas, Colosul din Rodos, Farul din Alexandria

Ce nu stiai despre frunzele de DAFIN

  Multe femei adaug ă frunze de dafin în alimentele noastre, în special carne ro ș ie ș i carne de pas ă re. Când o femeie este întrebat ă de ce adaug ă frunze în mâncarea sa, ea va spune c ă aromatizeaz ă mâncarea. Dar daca fierbeti frunzele de dafin si apoi gustati, nu va avea nici gust sau miros. Deci de ce pui frunze de dafin în carne? Ad ă ugarea frunzelor de dafin la carne transform ă trigliceridele în mono gr ă simi. T ă ia ț i puiul în jum ă tate ș i g ă ti ț i fiecare jum ă tate într-un bol ș i într-una pune ț i o frunz ă de dafin, nota ț i cantitatea de gr ă sime din cele dou ă oale. Dac ă ave ț i frunze de dafin, nu este nevoie de farmacie.   Studiile ș tiin ț ifice recente au ar ă tat c ă frunzele de dafin au multe beneficii. Ajut ă la eliminarea multor probleme de s ă n ă tate ș i boli grave. Beneficiile frunzelor de dafin sunt: ​​ 🩸trateaz ă tulbur ă rile digestive. 🩸Arsuri la stomac

LEGENDA TEIULUI

  LEGENDA TEIULUI Se spune , c ă demult, tr ă ia o fat ă foarte frumoas ă , pe nume TEIA ș i un b ă iat chipe ș , ALBIN, care se iubeau. Despre povestea lor de dragoste a aflat ș i domnitorul ță rii, care era un om crud ș i nedrept. A trimis oameni s ă o ia pe fata ș i s ă o aduc ă la el , c ă s ă o fac ă so ț ie. Atunci, pe fata au luat-o cu for ț a, iar pe b ă iat l-au ucis cu s ă biile. În locul unde a murit b ă iatul a ap ă rut o insect ă mic ă , cu un ac în coad ă , care îi poart ă numele, albina. Fata adus ă la palat, nu a cedat insisten ț elor domnitorului, spunandu-i c ă r ă mâne credincioas ă iubitului ei. De sup ă rare, dup ă câteva zile TEIA a murit. Drept r ă zbunare a fost îngropat ă intr-un loc pustiu. Pe acel loc a crescut un copac falnic, cu flori mirositoare care il poart ă numele, tei.   În fiecare var ă , micu ț a albina vine la tei, continuând povestea de dragoste ș i dincolo de moarte.  

Legenda Iasomiei

  Legenda Iasomiei. Legenda spune c ă era o noapte de iarn ă , viscolea ş i era un frig de cr ă pau pietrele. Peste Bethleem ningea, ningea... Într-o iesle minunat ă se n ă scuse Iisus. Boul ş i m ă garul, milo ş i, suflau asupra lui, s ă -l înc ă lzeasc ă . Al ă turi vegheau Iosif ş i Maria. Deodat ă o rafal ă puternic ă de vânt a adus un val de aer rece ş i z ă pad ă . Iosif s-a repezit în calea rafalei cu pieptul, pentru c ă frigul s ă nu ajung ă la Pruncu ţ . Câ ţ iva fulgi s-au a ş ezat totu ş i pe obr ă jorii ş i fruntea micului Isus. Temându-se s ă nu-l trezesc ă , Maria s-a aplecat asupra lui cu toat ă dragostea ei ş i cu un s ă rut a îndep ă rtat st ă lucitorii fulgi reci. Minune! Fulgii de nea s-au topit la c ă ldura iubirii materne ş i s-au pref ă cut în mici flori, cu patru petale mici, ascu ţ ite ş i delicate, albe ca neaua ş i cu o minunat ă mireasm ă , care a înv ă luit ieslea p ă mântul ş i cerul. Iasomia s-a n ă scut din s ă rutul dat de Sfânta Fec

O poveste frumoasa !

 O POVESTE FRUMOASĂ ! Se numea doamna Riveros, în timp ce conducea clasa a 5-a. În prima zi de curs, a început prin a le spune copiilor o minciună. La fel ca majoritatea profesorilor, ea și-a privit elevii și le-a spus că îi iubește pe toți în mod egal. Dar acest lucru nu a fost posibil, deoarece acolo, în primul rând, asezat pe scaunul său, era un băiat pe nume: Facundo Moreno.